Kontrola i raport

Zdalny dostęp do Twojej elektrowni
Dzięki technologii Web-owej, dostęp do informacji o produkcji, a taże awariach czy błędach, możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem tylko przeglądarki internetowej - zarówno przy wykorzystaniu komputera, jak i innych urządzeń mobilnych.
//sew24.pl/wp-content/uploads/2019/07/oferta-default.jpg

WindPower

Podstawowe funkcje

Wdrożone oprogramowanie pozwala m.in. na:

 • bieżący podgląd warunków pogodowych
 • podgląd bieżącej produkcji oraz pracy komponentów wytwórczych
 • sterowanie elektrownią (RUN, PAUSE, WARNING)
 • raportowanie wybranych parametrów w interwałach 10-minutowych
 • podgląd licznikówi danych statystycznych
 • tworzenie róży wiatrów
 • uzyskiwanie informacji (e-mail, SMS) dot. błędów, zatrzymań, czy utraty łączności z elektrownią
 •  tworzenie wykresu krzywej mocy wraz z porównaniem do wartości referencyjnych
 • archiwizacja wartości liczników produkcji oraz listy błędów
 • prognozowanie produkcji do 72h
 • przypisanie różnych zakresów uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

WindPower

Struktura systemu

Zakres możliwości systemu WindPower:

 • Przegląd farm - zestawienie  bieżącego statusu wszystkich dostępnych elektrowni na jednym ekranie
 • Mapa - aktywny widok wszystkich elektrowni naniesiony na mapę
 • Status - bieżący widok najważniejszych parametrów wybranej elektrowni
 • Prąd - widok wartości elektrycznych
 • Temperatura - podgląd temperatur poszczególnych komponentów (bieżących, min. max.)
 • Historia produkcji - tabelaryczne i numeryczne wykresy produkcji w wybranym okresie
 • Analiza efektywności - zestawienie parametrów wietrznych z produkcją w wybranym okresie
 • Krzywa mocy - zestawienie krzywej mocy pochodzącej z uśrednionych wartości na tle wartości referencyjnych
 • Dane 10-munutowe - zestawienie wybranych parametrów w interwałach 10-minutowych
 • Historia Błędów - pełne zestawienie błędów i ostrzeżeń na danej elektrowni
 • Panel sterowania - w zależności od typu elektrowni  - pełny dostęp do sterowania turbiną
//sew24.pl/wp-content/uploads/2019/07/oferta-default.jpg